Vol695模特允爾桂林旅拍私房脱职业装露性感内衣秀丰满身材诱惑写真58P允爾尤蜜荟

Vol695模特允爾桂林旅拍私房脱职业装露性感内衣秀丰满身材诱惑写真58P允爾尤蜜荟

至于儿未临门之时万不可先用柞木以开其门;然用降子汤亦正无妨,以其能补气血耳。一方用土狗和蒜捣烂,贴脐上。

 一剂儿门必响亮一声,交骨开解,而儿乃降生矣。 倘一味清凉以降火,全罔顾胞胎之虚实,势必至寒气逼人,胃中生气萧索矣。

 山药山萸柴胡配,再加盐炒补骨脂。治法须通胞胎气,补精益气病可瘳。

气短似喘急投用,引加大枣效如神。此治痰之要药也,上中下一身之痰,通治。

歌括∶腰酸腹胀不孕生,任督受困疝瘕横。每服一丸,空心细嚼,白滚汤下,或降气汤下好。

治膈痰太甚,作痫。治男子妇人远年近日一切诸虚百损,及五劳七伤,左瘫右痪,口眼歪斜,半身不遂,语言蹇涩,筋脉拘挛,手足顽麻。

Leave a Reply